14. Den berättigande kunskapen för ett kall

Fråga 14: Det är allmänt känt att kallet till Allâhs religion kräver kunskap om Sharî´ah. Är det memoreringen av Qur’ânen och Sunnah som avses då? Räcker det med kunskapen som uppnås i skolorna och vid universiteten för att kalla till Allâhs religion?

Svar: Kunskapen handlar om att memorera texterna och förstå deras betydelser. Det räcker inte att bara memorera texterna. Det räcker inte att bara memorera texterna i Qur’ânen och Sunnah. Därtill måste man förstå dem rätt. Minne utan förståelse berättigar ingen att kalla till Allâhs (´azza wa djall) religion.

Vad beträffar studieplanen som studeras i skolorna, så är den tillräcklig om den handlar om att memorera och förstå texterna. Men om den endast handlar om att memorera texterna utan att förstå dem, så är det inte berättigande till kallet. Det går dock att låta eleverna memorera texterna innan de förklarar betydelserna för dem eller låter dem höra dem.