14. Bönens första pelare

Shaykh-ul-Islâm och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Den första pelaren är stående position vid förmåga. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ

”Förrätta regelbundet bönerna och [särskilt] den bön som har en central plats och res er i from ödmjukhet inför Allâh.”1

FÖRKLARING

Beträffande den stående positionen vid förmåga, så sade Allâh (ta´âlâ):

وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ

”… och res er i from ödmjukhet inför Allâh.”

Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh):

”Be stående. Om du inte kan det, ber du sittande. Om du inte kan det, ber du liggande på sidan.”2

Dessutom har det bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad stående och sade:

”Be liksom ni har sett mig be.”3

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad bara sittande i händelse av oförmåga. Alla förmögna män och kvinnor som ansvarar för sina handlingar är skyldiga att stå upp och be de obligatoriska bönerna. Det är däremot harmlöst att sitta och be vid oförmåga på grund av sjukdom eller ålderdom. Jag känner inte att någon lärd tycker annorlunda.

12:238

2al-Bukhârî (1117).

3al-Bukhârî (631).