14. Bevis för Allâhs fot 14

14 – Muhammad bin ´Abdillâh berättade för oss: Ishâq bin al-Hasan berättade för oss: Abû Salamah berättade för oss: Hammâd berättade för oss, från ´Atâ’ bin as-Sâ’ib, från ´Ubaydullâh bin ´Abdillâh bin ´Utbah, från Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Paradiset och Elden argumenterade. Elden sade: ”Herre! I mig skall tyranner, kungar och adelsmän gå in.” Paradiset sade: ”Herre! I mig skall fattiga, svaga och arma gå in.” Då sade Allâh till Elden: ”Du är Mitt straff och med dig straffar Jag den Jag vill.” Han sade till paradiset: ”Du är Min nåd som når överallt. Ni skall båda fyllas.” Det kommer att kastas i Elden och den kommer att säga:

هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”1

tre gånger till dess att Han (tabârak wa ta´âlâ) kommer till den och placerar Sin fot över den. Då drar den ihop sig och säger: ”Det är nog, det är nog.”

150:30