14. Bara Sunnah enar muslimer

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Salât-ul-´Îdayn, sid. 43-45

Baserat på vad som har klargjorts vet du att det är Sunnah att be ´Îd-bön på böneplats och att imamerna är enade om det rent praktiskt. Dessutom vet du att bön på böneplats medför många fördelar och visdomar som inte kan uppnås i flesta moskéer. Därför ska muslimerna återvända till sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och medverka med dem som återupplivar denna Sunnah. Sannerligen är Allâhs hand över gruppen som följer Sunnah och inte med gruppen som motstrider den!

Här är det olämpligt för en klok människa att säga att denna Sunnah splittrar muslimerna, ty bön på böneplats innebär utgång från den muslimska församlingen samt en obehövlig och utökad gruppering; de muslimska grupperingarna bör ju minskas och inte utökas.

Det tillkommer alltså inte att en klok muslim resonerar så, ty sådana resonemang medför otänkbara konsekvenser som en troende inte kan tänkas avse. Ett sådant tänk innebär att denna Sunnah splittrar och skingrar muslimerna. Blotta tanken bevisar hur falskt tänket är. Faktum är att jag anser att muslimerna kan bara enas om de återvänder till Sunnah, framför allt till praktisk Sunnah som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praktiserade medan han levde och sedermera lämnade efter sig till samfundet.

Ta till exempel bön på böneplats. Dagens muslimer är splittrade i sakfrågan och skingrade i grupperingar i motsats till Sunnah. Om vi då vill ena dem, är det endast möjligt att göra det på en mark som rymmer alla muslimska män och kvinnor. Denna plats ska vara ett föremål för böneplats vari ´Îd-bönen hålls. Så påbjuder Sunnah. Hur kan man då säga att samlingen splittras av Sunnah?

Jovars, det stämmer att denna Sunnah kommer att grunda en ny samling och överge de gamla och uppdelade samlingarna som hålls i de många moskéerna. Men sett till att denna nya samling eftersträvar att ena flera samlingar till en enda samling, så måste den finnas. En enda samling uppstår inte som en blixt från en klar himmel och inte heller tillkommer den utan dem. Så var det ju på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans renläriga kalifers tid. Dessutom säger principen att allt som en plikt beror på är också plikt. Det intygar bara ytterligare hur nödvändig denna samling är, ty den rättar sig efter Sunnah och är verkligen ute efter att uppnå en samling och allt vad den innebär, något andra samlingar inte gör.