14 – Bakr Abû Zayd citerar aldrig al-Madkhalî när han kritiserar honom

Shaykh Bakr sade:

”Det första jag gjorde var att jag hänvisade dit och såg att det rörde sig om ett enda citat på ett par rader ur hans bok ”al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah”. Jag insåg att hans ord inte alls stämmer in på den provokativa rubriken. Låt oss säga att hans ord verkligen består av oklara eller oinskränkta meningar. Hur kan man ta dem och låta dem utgöra otrogna fel och förbise allt som Sayyid (rahimahullâh) har byggt sitt liv på då han kallade till Allâhs enväldiga rätt till föreskrift och förkastade mänskliga lagar och konfronterade dem som styrde med dem? Allâh älskar rättvisa och opartiskhet inom allting.” 

Shaykh Bakr faller i flera fel varav några är att han inte citerar det som han kritiserar. Faktum är att han aldrig gör det. Han faller som sagt i flera fel. Några av dem är att Shaykh Bakr inte citerar det som jag har citerat av Sayyids tal i ”al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah”. Däri säger Sayyid klart och tydligt att det är tillåtet med lagstiftningar och att man får använda sig av alla mänskliga lagar så länge de inte motstrider islamiska principer. Med det menar han europeiska, amerikanska och ryska  lagstiftningar. Hur enas otrons och ateismens principer med islams principer? Sayyids syfte är bland annat ett socialistiskt styre och däribland ett avskaffat slaveri. Det är ett klart och tydligt uttalande om att det är tillåtet med mänskliga lagstiftningar. Således låter Shaykh Bakr bli att citera hans tal för att lura läsaren.

Likaså säger Shaykh Bakr:

”Låt oss säga att hans ord verkligen består av oklara eller oinskränkta meningar. Hur kan man ta dem och låta dem utgöra otrogna fel…”

Just detta är en falsk provokation. Till det falska hör Shaykh Bakrs ord om att jag endast har ett enda citat under rubriken. Det stämmer inte alls. Jag har avvisat Sayyid i flera paragrafer för att visa hur dåligt han verkställer principer och att hans handling är en falsk lagstiftning.