14. Båda makarna måste vilja gifta sig frivilligt med varandra

Till makarnas rättigheter i samband med vigseln hör att båda parterna gifter sig frivilligt med varandra. Det är inte tillåtet för förmyndaren att gifta bort kvinnan, oskuld som deflorerad, mot hennes vilja, oavsett tillvägagångssätt. Kvinnans välbehag ligger inte i att hon bara tackar ja oavsett tillvägagångssätt om hon så skulle tvingas till det. Vissa okunniga förmyndare misshandlar kvinnan och hotar henne med att aldrig gifta bort henne eller skilja sig från hennes moder om hon inte gifter sig med en viss individ. Om hon väljer att gifta sig med honom tror den okunnige förmyndaren att hon är nöjd med valet. I själva verket vet Allâh att hon är tvingad. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den faderlösa skall bes om tillstånd. Om hon tiger är det hennes tillstånd och om hon vägrar får hon inte giftas bort.”1

”Den deflorerade skall inte giftas bort förrän hon bes om tillstånd och inte heller jungfrun utan hennes lov.” De sade: ”Hur är hennes lov?” Han sade: ”Hennes tystnad.”2

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”En ung jungfru kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade att hennes fader hade gift bort henne mot hennes vilja. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav henne då möjligheten att välja.”3

1Abû Dâwûd (2093), at-Tirmidhî (1109), an-Nasâ’î (3270) och Ahmad (2/259) och (2/475). God enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (1834).

2al-Bukhârî (5136), Muslim (1419) och Abû Dâwûd (2092) och formuleringen är hans.

3Abû Dâwûd (2096), Ibn Mâdjah (1875) och Ahmad (1/273). Autentisk med alla dess vägar enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (6/1827).