14. Bad innan läggdags är det bästa alternativet

13 – Bad innan läggdags är det bästa alternativet

Det är bäst att de badar. ´Abdullâh bin Qays sade:

”Jag frågade ´Â’ishah: ”Hur gjorde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efter samlag? Badade han innan läggdags eller sov han innan bad?” Hon sade: ”Han gjorde bådadera. Ibland badade han först och sov sen, ibland tvådde han sig först och sov sen.” Jag sade: ”Lov ske Allâh för att Han har låtit saken vara flexibel.”1

1Muslim (1/171), Abû ´Awânah (1/278) och Ahmad (6/73) och (6/149).