14. Att vara i farozonen

Den insiktsfulle och lärde har kunskap om sanningen, Tawhîd och avguderi. Han luras inte av avgudadyrkarnas tvivel. Han påverkas inte av dem. Han rent av river dem och klarlägger deras falskhet och blottar dem för människorna. Du hör ju Honom (djalla wa ´alâ) säga:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

”Och vilka exempel de än ställer till dig, kommer Vi att ge dig sanningen och den bästa förklaringen.”

En lögnare nämner inte ett argument utan att Qur’ânen annullerar det och klargör dess falskhet. De argumenterar exempelvis med Hans (ta´âlâ) ord:

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ

Helt visst skall de som är nära Allâh aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem, de som tror och fruktar.”1

Vad är det för argument? Visserligen är de Allâhs troende och gudfruktiga slavar, men vem har låtit dig anropa dem istället för Allâh? Lär dig och lyd Allâh så att du istället blir en av dem. Bara för att de är Allâhs troende och gudfruktiga slavar betyder det inte att de får åkallas och bes om hjälp. Sändebuden är ju de bästa troende och Allâhs troende och gudfruktiga slavar, men de får inte dyrkas för det. Detsamma gäller alla andra troende som är Allâhs troende och gudfruktiga slavar. Du får ändå inte dyrka dem liksom du inte får dyrka sändebuden. Dyrka Allâh allena, precis som Han (ta´âlâ) sade:

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

Dyrka därför Allâh med ren och uppriktig tro!”2

Detta är klart och tydligt. Om slaven är uppriktig mot Allâh, söker kunskap ärligt, förstår sig på religionen, lär sig föreskriftens bevis och lägger ned vikt vid Qur’ânen och Sunnah, hjälper Allâh honom att avslöja falskhetens folks argument och tvivel och demonstrera sanningen.

Det är personen som färdas på vägen utan vapen som befinner sig i farozonen. Den obeväpnade studenten befinner sig i en farozon. Han saknar kunskapens vapen. Han saknar insikt. Att hävda kunskap utan insikt är ingen riktig kunskap. Det är kunskapen som är vapnet, det vill säga Qur’ânen och Sunnah. Om han har kunskap och insikt och är uppriktig och ärlig mot Allâh, kommer Allâh att hjälpa honom mot dem och rädda honom från deras ondska. Den enda gången han befinner sig i farozonen är när han saknar kunskap eller har en osund avsikt.

110:62-63

239:2