14. Arabernas rätt

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 72

Vi känner arabernas rätt och företrädesrätt. Vi älskar dem utifrån Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

“Kärlek till araberna är tro, och hat mot dem är hyckleri.”1

Vi säger inte som Shu´ûbiyyah och nedriga slavfolk som varken älskar araberna eller erkänner deras förträfflighet. Deras åsikt är innovation och skiljelse.

1at-Tabarânî i “al-Mu´djam al-Awsat” (2537). Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf-ul-Djâmi´” (2683).