an-Nadjmî om Ibn Djibrîn

Talare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî

Referens: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=130284

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Vi har fått reda på att du säger att Shaykh ´Abdullâh bin Djibrîn inte är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah medan andra säger att han visst är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Vad säger ni?

Svar: Ibn Djibrîn är Ikhwânî, Ikhwânî, Ikhwânî.

Fråga: [Oklart ljud]…

Svar: Han tillhör inte dem som har en korrekt metodik.