14. Allâh kan inte föreställas av någon

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

9 – Föreställningen kan inte nå Honom, förståelsen kan inte omfatta Honom.

FÖRKLARING

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) omfattas inte. Allâh är större än allting annat:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

”Han vet allt vad de kan veta och allt som är dolt för dem, men de kan inte nå Honom med [sin] kunskap.”1

Å ena sidan finns det kunskap om Allâh. Å andra sidan omfattas Han inte. Allâh är nämligen större än allting annat. Tänket kan inte föreställa sig Honom. Inte heller är det tillåtet att säga om Allâh något som inte har sagts av Allâh (subhânah) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

120:110