14. al-Halabî anklagar Rabî´ al-Madkhalî för förtal av Ibn ´Uthaymîn

al-Halabî sade:

”Angående Shaykh Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh), så är det inte bekräftat att Shaykh Rabî´ har sagt så om honom. Dock är det bekräftat att han sade i kassettbandet ”Man hum al-Murdji’ah?”:

”Jag sade till eleverna till en Shaykh i Qasîm: ”Vet ni något om Sûfiyyah och Djamâ´at-ut-Tablîgh?” De sade: ”Nej.” Då sade jag: ”Om det fortsätter att ni inte förstår er på Sûfiyyah och tar lätt på Ahl-ul-Bid´as spridning, så kommer Sûfiyyahs flaggor att halas i hjärtat av Nadjd istället för Tawhîds flaggor.”

Det är allmänt känt att den tidens Shaykh i Qasîm var Shaykh Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh). Men i och med att Shaykh Rabî´ inte har nämnt honom vid namn eller utpekat honom, så får ingen sätta ord i hans mun och framför allt inte efter att han själv har nekat till det generellt. Dessvärre är det hans sätt med motståndaren.”1

1 – Är det inte en falsk motsägelse att du först får människorna att tro att jag förtalar ´Allâmah Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh) för att sedan avvisa dig själv och säga:

”Men i och med att Shaykh Rabî´ inte har nämnt honom vid namn eller utpekat honom, så får ingen sätta ord i hans mun och framför allt inte efter att han själv har nekat till det generellt.”?

2 – De orden visar bara att jag älskar sanningen, hatar falskheten, vill muslimerna väl och varnar för falskheten och dess folk. De består inte av något förtal av Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh) som jag högaktar. Men i och med att Salafs metodik väger lätt hos dig samtidigt som du känner passion för falskheten och dess folk så betraktar du sanningen som falsk och falskheten som sann.

3 – Det är Haddâdiyyah som förtalar Ibn ´Uthaymîn och deras andre Shaykh förtalar Ibn ´Uthaymîn på sina sittningar. Han fattade mod och spred sitt förtal på hemsidan http://alathary.net/ varpå jag avvisade det med en artikel benämnd ”Daf´ Buht wa Kayd-il-Khâ’inîn ´an-il-´Allâmah Muhammad bin ´Uthaymîn”. Däri klargjorde jag skribentens lögn om ´Allâmah Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh).

Jag älskar Ibn ´Uthaymîn och det fanns mycket kärlek för Allâhs sak mellan oss. Varför tog inte al-Halabî illa upp på grund av det förtalet av Ibn ´Uthaymîn? Varför fördömer han inte Haddâdiyyah för deras frekventa förtal av Shaykh al-Albânî och anklagelse för att ha haft Murdji’ahs och till och med Djahmiyyahs lära? Men mannen besitter en blind lust. Han bekrigar dem som håller fast vid sanningen och gläds över falskheterna och lögnerna mot mig; hur skall han då kunna fördöma dem?

1Sid. 2