14. Ahl-us-Sunnah tillåter varningar för Ahl-ul-Bid´a

34 – De tror på att Allâh (ta´âlâ) skapade djävlarna för att viska till människorna, lura dem och bedra dem och att Satan slår dem med vansinne med sina beröringar.

35 – På jorden förekommer magi och magiker. Det är otro att utöva magi och anse att den kan gagna och skada utan Allâhs tillstånd.

36 – De anser att man skall hålla sig borta från innovationer, synder, stolthet, högmod, egenkärlek, bedrägeri, fördärv, mord och skvaller. De anser att man varken skall ofreda eller baktala någon. Det enda undantaget är personen som offentliggör en innovation och kallar till den. I detta fall anser de inte det vara baktal.