14. Abû Hurayrahs tillgivenhet till modern

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/25)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

14 – ´Abdur-Rahmân bin Shaybah berättade för oss: Ibn Abîl-Fudayk underrättade mig: Mûsâ berättade för mig, från Abû Hâzim som berättade att Abû Murrah, Umm Hâni’ bint Abî Tâlibs slav, underrättade honom att:

”Han red tillsammans med Abû Hurayrah till dennes hemtrakt al-´Aqîq. I samma stund som han kommit fram skrek han så högt han bara kunde: ”Må fred, Allâhs nåd och Hans välsignelse vara med dig, kära moder!” Hon svarade: ”Må fred, Allâhs nåd och Hans välsignelse vara med dig också.” Då sade han: ”Må Allâh benåda dig! När jag var liten vårdade och fostrade du mig.” Hon svarade: ”Käre son! Må Allâh belöna dig väl och vara nöjd med dig för att du i vuxen ålder är tillgiven till mig.”1

FÖRKLARING

Såhär leder förståelse av islam människan till allt gott, fromhet och förträfflighet. Abû Hurayrah hälsade till sin moder så högt han bara förmådde i hopp om att hon skulle hälsa tillbaka. Fredshälsning och dess hälsning tillbaka är ju åkallan. Dels ingav han henne känslan om hennes förträfflighet för att ha uppfostrat honom när han var liten, en tid då han varken kunde bibringa gott eller avvärja ont. Hon försåg honom med allt. Så har det också alltid varit. Hon är alltid bra mot sitt barn, hennes godhet upphör aldrig. Dels ingav han henne känslan att hon är en troende kvinna som uppskattar fint bemötande från sin son. Det är resultatet av fin karaktär. Som vuxen var han tillgiven till sin moder som också hon hade kommit upp i ålder. Poängen med det hela är att det vuxna barnet ska visa tillgivenhet till sina äldre föräldrar för Allâhs sak. Allâh har gett barnet den gåvan varför denne inte ska nonchalera den. Saken är nämligen väldigt stor. Det räcker att Allâh (´azza wa djall) sammanband lydnad till Sig med lydnad till föräldrarna för att bevisa dess vikt. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

DYRKA ALLÂH och avguda ingenting, vad det än kan vara, med Honom. Och visa godhet mot era föräldrar.”2

Dyrkan av Allâh allena är den största plikt som åligger människor och djinner.

1God berättarkedja.

24:36