139. Sådär sitter de straffade

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 196-197

Hos ´Abdur-Razzâq konkretiserade Ibn Djuraydj vem som hade återberättat den för honom, vilket står i ´Abdul-Haqq al-Ishbîlîs ”al-Ahkâm”. Därefter såg jag den i ´Abdur-Razzâqs ”al-Musannaf” (2/198). Därmed var bristen borta och hadîthen autentisk. ´Abdur-Razzâq återberättade Yahyâ bin Abî Kathîr som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde att en människa lutar sig bakåt på sin vänstra hand medan hon äter.”1

Dess återberättare är pålitliga, men berättarkedjan saknar flera återberättare i följd. Dock stöds den av all tidigare generalisering – och Allâh vet bättre. Dessutom intygas den av Ibn ´Umars hadîth:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en man luta sig tillbaka på sin vänstra hand och sade: ”Sitt inte sådär. Sådär sitter de straffade.”

Rapporterad av Ahmad (5972) med en god och autentisk berättarkedja.

1al-Musannaf (10/415).