139. Allt autentiskt från profeten är sant

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 147-149

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

112 – All föreskrift och all klarifikation som har autentiserats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är sanna.

FÖRKLARING

Det är bra sagt. Allt som har autentiserats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är sant. Det är i kontrast till vissa ideologier som menar att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther delas upp i de som är mångfaldigt återberättade (متواتر) och de som återberättas av enstaka återberättare (حديث الآحاد). De säger att hadîther som återberättas av enstaka återberättare inger varken kunskap eller övertygelse. Därtill menar de att sådana hadîther utgör ingalunda bevis i dogmatiska frågor. Deras resonemang är falskt. Allt som är autentiserat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inger kunskap, oavsett om det är mångfaldigt återberättat eller inte. Dessutom baseras dogmer visst på det, ty det har autentiserats från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tag alltså emot vad sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er; och frukta Allâh; Allâh straffar med stränghet.”1

När en hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är autentisk, praktiseras den inom allting. Villkoret är alltså att den är autentisk. Numera finns det människor som sprider tvivel om Sunnah. Vissa säger att Sunnah får inte praktiseras överhuvudtaget och att Qur’ânen räcker. Somliga anser att bara den Sunnah som är mångfaldigt rapporterad ska anammas. Båda grupperna är vilsna.

Det är alltså obligatoriskt att betro att allt som är autentiserat från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är sant. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efterlevde en enda persons besked många gånger. Ett exempel på det är beskådningen av nymånen. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Människorna gick ut för att iaktta nymånen. Jag berättade för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att jag hade sett den varpå han fastade och befallde människorna att fasta.”2

När en beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom att han hade sett nymånen, sade han:

”Vittnar du att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud?” Mannen sade: ”Ja.” Därefter befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) människorna att fasta3.

Båda gångerna mottogs en enda mans besked.

När sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade iväg budbärare, skickade han dem en och en. Han skickade inga grupper. De som mottog budbärarna efterlevde sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap som hade kommit till dem.

159:7

2Abû Dâwûd (2342), ad-Dârimî (1691) och al-Hâkim (1541). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2052).

3Abû Dâwûd (2340), at-Tirmidhî (691), an-Nasâ’î (2112), Ibn Mâdjah (1652) och ad-Dârimî (1692). Svag enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (907).