139. al-´Ayyâshîs tredje förvrängning av al-A´râf

al-´Ayyâshî sade:

”Muhammad bin Mansûr berättade att han frågade en rättfärdig slav om Allâhs ord:

إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet.”1

Han sade: ”Denna Qur’ân har en yttre betydelse och en dold betydelse. Allt som Han har förbjudit i Skriften tillhör det yttre. Till det dolda hör de orättvisa ledarna. Och allt som Han har tillåtit i Skriften tillhör det yttre. Till det dolda hör de rättvisa ledarna.”2

Denna tolkning à la Bâtiniyyah förgör versens betydelse. Dessutom är den orimlig. Till det lovliga hör mat, dryck, kläder och transportmedel. Gör imamerna också det? Den tolkningen gör verkligen narr av Allâhs skrift och imamerna (rahimahumullâh).

Den riktiga betydelsen av versen är att det som sker öppet åsyftar offentliga synder och det som sker hemligt åsyftar dolda synder. Den fullständiga versen säger:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

”Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och [all annan] synd och orättmätigt våld. Och [Han förbjuder er] att sätta vid Allâhs sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Allâh det ni inte vet.”

17:33

2Tafsîr al-´Ayyâshî (2/16).