138. al-´Ayyâshîs andra förvrängning av al-A´râf

al-´Ayyâshî sade:

”al-Husayn bin Mihrân berättade från Abû ´Abdillâh som sade angående Hans ord:

وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

”Och att lägg in er själ i all andakt.”1

”Det vill säga imamerna.”

Muhammad bin al-Fudhayl berättade från Abûl-Hasan ar-Ridhâ som sade om Hans ord:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Söner av Âdam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön.”

Det vill säga kläder.”

al-Husayn bin Mihrân berättade från Abû ´Abdillâh som sade:

Det vill säga imamerna.”2

Detta är en medveten förvrängning av Allâhs skrift. ash-Shawkânî (rahimahullâh) sade:

Vänd er mot Honom när ni ber mot Qiblah, oavsett i vilken moské ni befinner er eller var eller när ni är i Sudjûd.

Vårdad klädsel är kläderna som människorna förskönar sig med. Han befallde att man är fint klädd i samband med bön i moskén. Versen har också brukats som bevis för att det är obligatoriskt att täcka privata delar under bönen. Den åsikten har de flesta lärda.”3

Denna tolkning à la Bâtiniyyah har som agenda att förvränga Allâhs skrift och få Shî´ahs lekmän att förhålla sig extremt till imamerna, dyrka deras gravar och annullera Qur’ânens mål och domar.

Hur var muslimernas tillstånd, bland följeslagarna och andra som tilltalades av denna vers, innan imamerna föddes? Är det möjligt att Han befallde imamerna att anlägga vårdad klädsel var gång de gick till bön? Det är en väldig lögn som förkastas av såväl förnuftet som verkligheten.

17:29

2Tafsîr al-´Ayyâshî (2/12).

3Fath-ul-Qadîr (2/244-246).