137. Rakat skägg och sparad mustasch

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/116)

Det är också märkligt att se Satan spela människorna spratt på så vis att han intalar dem att raka sina skägg och bibehålla sina mustascher. Vissa mustascher är så långa att de doppar dem i sina glas när de dricker och blir alldeles kletiga. Måhända kommer otrevligheter ut ur deras näsor. Det är dock inget som de lägger någon vikt vid, ty Satan spelar dem spratt och får dem att framstå som idioter. Att man sparar sitt skägg och kortar sin mustasch hör nämligen till den naturlighet som Allâh har skapat människan med.