136. Som att döda en människa

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/115-116)

Hanâbilahs lärde anser att den som misshandlar en annan mans skägg i den bemärkelsen att det slutar växa för alltid, måste betala hela summan blodspengar för ett människoliv; etthundra kameler. Det vill säga som att han har dödat en människa. Detta är Hanâbilahs kända åsikt. Det bevisar hur viktigt skägget är och att det måste förbli bland muslimerna. Jag ber Allâh skydda mig och mina muslimska bröder mot sådant som väcker Hans ilska och att Han begåvar oss styrka för att efterleva Hans (´azza wa djall) påbud.

Vissa människor drar ut sina skägg. Den handlingen inkluderas till noppning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade både den noppande kvinnan och kvinnan som ber om noppning1, vilket innebär att den som drar ut sitt skägg riskerar att förbannas.

1Ahmad (3935).