136. En farlig dogm

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 144

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

110 – Slaven lämnar inte tron så länge han inte förnekar det som fört in honom i den.

FÖRKLARING

Det är felaktigt sagt. Att begränsa otro vid förnekelse är Murdji’ahs dogm. Många faktorer annullerar ens islam. Förnekelse är en faktor. Avguderi är en annan. Narr av religionen, eller något från religionen, är en tredje ehuru den inte förnekas. Förlovning av förbud och förbud av förlovning är en fjärde. Det finns alltså många faktorer som annullerar ens islam. De lärde nämner dem i kapitel som är relaterade till avfall. Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) nämnde de tio viktigaste faktorerna. För övrigt är de som sagt många. Det är alltså fel att begränsa dem alla vid förnekelse. Idag finns det pretentiösa författare som försöker framhäva denna dogm för att folk ska finna en rymlighet i religionen. De menar att så länge en person inte förnekar är han fortfarande muslim, om han så skulle falla ned på ansikte inför en staty, offra för någon annan än Allâh eller förtala Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller religionen; han förnekar ju inte, han erkänner monoteismen, han är fortfarande muslim, han har bara syndat. Ty han har inte förnekat något. Det resonemanget är som sagt ett stort fel och orsakar en fullständig bortkommelse av religionen så att den slutligen går upp i rök. Det är obligatoriskt att akta sig för denna väldiga fara.