135. Qiblahs folk

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 143-144

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

109 – För dem som ber mot Qiblah ligger sanningen mellan de båda faktorerna.

FÖRKLARING

Det vill säga mellan rädsla och hopp.

De som ber mot Qiblah åsyftar muslimerna. De kallas för Qiblahs folk eftersom de ber vända mot Ka´bah. De som inte ber mot Qiblah hör nämligen inte till muslimerna. Efter att Allâh hade hävt böneriktningen mot Jerusalem, befallde Han muslimerna att vända sig mot Ka´bah. Det är obligatoriskt att lyda Hans (subhânah) order. Den troende rättar sig efter påbuden, ty han är Allâhs slav:

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ

Den böneriktning som du förut iakttog gav Vi dig enbart för att skilja dem som följer sändebudet från dem som vänder honom ryggen. Detta har varit svårt utom för dem som vägleds av Allâh.”1

12:143