135. al-Qummîs första förvrängning av al-A´râf

al-Qummî sade när han förklarade Hans (ta´âlâ) ord:

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ

”Förlorarna är de vilkas vågskål väger lätt, de som genom att förneka Våra budskap har förverkat sina själar.”1

”Det vill säga genom att häda imamerna.”2

Detta är en förvrängning à la Bâtiniyyah. Allâh har inte alls ålagt någon tro på imamerna. Den som inte känner dem frågar inte efter dem. Den som avfärdar deras ledarskap som har hittats på av Râfidhah Bâtiniyyah har rätt. Den som tar lätt på deras släktträd syndar.

Vad beträffar de aktuella budskapen, så syftar de på Allâhs universella budskap, framför allt de mirakel som bevisade sändebudens trovärdighet, och religiösa budskap som Han uppenbarade i Sina skrifter för Sina sändebud. Det budskapet uppmanar till Tawhîd, bestrider avguderi, ger besked om paradiset, helvetet, räkenskapen, avlöningen och annat som de nobla sändebuden (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat.

17:9

2Tafsîr al-Qummî (1/224).