133. Kärlek, rädsla och hopp

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 141-143

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

108 – Säkerhet och hopplöshet utesluter ur islam.

FÖRKLARING

Till den islamiska dogmens största fundament hör rädsla och hopp. Rädsla och hopp måste kombineras. Det räcker inte att någondera utesluts. Allâh (ta´âlâ) sade om Sina profeter:

كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

De var alltid beredda att göra gott och ödmjukade sig inför Oss med hopp och fruktan och visade stor undergivenhet.”1

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

De som de anropar vill själva vinna sin Herres välvilja och komma Honom så nära som möjligt, och de hoppas på Hans nåd och fruktar Hans straff – din Herres straff är fruktansvärt!”2

De både hoppades och fruktade. Allâh (´azza wa djall) sade:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ

Eller den som under nattlig vaka tillber sin Herre, med pannan ödmjukt tryckt mot marken eller stående upprätt, som fruktar efterlivet och hoppas på sin Herres nåd?”3

Därtill måste man älska Allâh. Dessa tre faktorer är nödvändiga:

1 – Kärlek till Allâh.

2 – Rädsla för Allâh.

3 – Hopp om Allâhs belöning.

Den som bara älskar är Sûfî. Sûfiyyah dyrkar Allâh (´azza wa djall) med kärlek; de varken räds Honom eller hoppas på Hans belöning. De säger att de dyrkar inte Allâh för att hamna i paradiset eller undkomma helvetet – de säger att de dyrkar Allâh för att de älskar Honom. Det resonemanget är villfarelse.

Den som dyrkar Allâh utav enkom fruktan är Khâridjî. Khawâridj anammar bara den aspekt av islam som är relaterad till rädsla och hot. Därför anklagar de syndare för otro.

Den som dyrkar Allâh utav enkom hopp är Murdji’î. Murdji’ah anammar bara den aspekt av islam som är relaterad till hopp. Följaktligen saknar de rädsla.

Vad monoteisterna beträffar, dyrkar de Allâh med alla tre omnämnda faktorer: kärlek, rädsla och hopp.

121:90

217:57

339:9