131. Hopp för den rättfärdige och fruktan för den syndige

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 140-141

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

106 – Vi hoppas att Han förlåter de rättfärdiga troende och för in dem i paradiset med Sin nåd. Vi är dock inte säkra på det och inte heller vittnar vi att de ska till paradiset.

FÖRKLARING

Detta handlar om att bekräfta en särskild indvids inträde i paradiset eller helvetet. Vi gör inget sådant utan bevis. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger att en viss person ska till paradiset, säger vi samma sak, och när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger att en viss person ska till helvetet, säger vi samma sak. Det vill säga när det handlar om individer. Men ur ett allmänt perspektiv säger vi att vantrogna ska till helvetet och troende till paradiset. Dock kan vi inte säga detsamma om individer utan bevis. Vi hoppas emellertid för den rättfärdige och fruktar för den syndige. Sådär lyder de troendes dogm.