131. al-Qummîs elfte förvrängning av al-An´âm

al-Qummî sade:

”Därefter sade Han till Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

”Kom, så skall jag läsa vad det är som Allâh har förbjudit er: Sätt ingenting vid Hans sida; gör aldrig annat än gott mot era föräldrar…”1

Föräldrarna är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de troendes ledare.”2

Det är en märklig tolkning. Allâh klargör redan i många Qur’ân-verser vilka rättigheter Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har när Han befaller att han lyds, varnar för att han trotsas, påbjuder att han stöds och respekteras och många andra rättigheter. Han klargör även föräldrarnas rättigheter, bland andra i denna vers. Är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i behov av att Qur’ânen förvrängs för hans skull? Titta hur han gör ´Alî till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) jämlike! Han har faktiskt bara förvrängt versen för hans skull.

16:151

2Tafsîr al-Qummî (1/220).