130. Synder påverkar tron negativt i alla fall

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 140

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

105 – Vi säger inte att synder inte påverkar syndarens tro negativt.

FÖRKLARING

I kontrast till Murdji’ahs dogm, vill säga. Enligt Murdji’ah har en person en fullkomlig tro så länge han bekräftar med hjärtat. De tar alltså lätt på handlingarna. Enligt dem räcker det för en person att tro med hjärtat för att vara troende ehuru han varken ber, fastar, betalar allmosa, vallfärdar eller gör något annat bra. Den dogmen hör till den värsta villfarelsen.

Synder påverkar tron negativt i alla fall. Vissa synder kan till och med annullera tron till fullo. Andra synder reducerar tron utan att annullera den. I detta fall risker dess utövare att straffas.