130. Fromma och syndare ska behandlas väl

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/156-157)

al-Bukhârî sade:

130 – al-Humaydî berättade för oss: Sufyân berättade för oss: Sâlim bin Abî Hafsah berättade för oss, från Mundhir ath-Thawrî, från Muhammad bin ´Alî bin al-Hanafiyyah som sade om:

هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

”Skulle belöningen för den som gör gott vara annat än gott?”1

”Det gäller den fromme och den syndige.”2

FÖRKLARING

Perfektion är den islamiska religionens högsta nivå. Religionens nivåer är ju islam, tro och perfektion. Perfektion är som sagt dess högsta nivån. Allâh (´azza wa djall) befallde perfektion och sade:

وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

”Och gör gott – Allâh älskar dem som gör det goda och det rätta.”3

Allâh befallde dess utövare stöd och bistånd och sade:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

”Men dem som strävar och kämpar för Vår sak skall Vi sannerligen leda på de vägar som för till Oss. Allâh är alltid med dem som gör det goda och det rätta.”4

Det vill säga med stöd, bistånd, vägledning och hjälp med all godhet, fromhet och gudsfruktan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh har befallt att allt sköts väl.”

De troende är bra mot alla människor och skapelser. De är bra mot de fromma som lyder Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), och de är bra mot avvikande människor genom att kalla dem till godhet och rättfärdighet och varna dem för ondska. Med det sagt ska alla människor behandlas väl, men endast den som har kunskap om denna perfektion och dess belöning i efterlivet förmår att göra det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade som sagt:

Allâh har befallt att allt sköts väl. När ni skall döda, dödar ni väl. När ni skall slakta, slaktar ni väl. Ni får vässa era blad och låta era offer vila ut.”5

Allt det hör till denna goda perfektion. Vad ska man då säga om behandling av muslimer och alla andra människor? Helt klart har de än mer rätt till bra behandling. Den som förrättar sin Herres (´azza wa djall) plikter och rekommendationer och avstår från Hans förbud och behandlar alla sorters människor väl, efterlever denna perfektion. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har lovat att belöna honom i jordelivet, gravlivet och efterlivet – och Allâhs löfte är sant:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Men dem som strävar och kämpar för Vår sak skall Vi sannerligen leda på de vägar som för till Oss. Allâh är alltid med dem som gör det goda och det rätta.”

Den som är med Allâh kommer inte att gå förlorad i jordelivet, gravlivet eller efterlivet.

155:60

2Berättarkedjan är god.

32:195

429:69

5Muslim (1955).