13. Vem tjänar på att dyrka Allâh?

Därpå sade Allâh (djalla wa ´alâ):

مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ

”Jag begär ingen försörjning och ingen föda av dem.”1

Det bevisar att Allâh har inget behov av deras dyrkan; det är de som behöver dyrka Allâh. Allâh har bara skapat djinner och människor för att de skall dyrka Honom. Det till trots är det inte Han som är i behov av dem. Så vem behöver dyrkan egentligen? Slavarna själva. Således sade Han (ta´âlâ):

وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

”Och Mûsâ sade: ”Om ni – och alla på denna jord – hädar så är Allâh Sig själv nog och att allt lov och pris tillhör Honom.”2

Allâh varken skadas av trotsarens synd eller gagnas av den lydiges lydnad. Lydnaden gagnar bara den lydige och trotset skadar bara trotsaren:

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ

”Om ni hädar så behöver inte Allâh er. Han ser inte otro och otacksamhet hos Sina slavar med tillfredsställelse, men visar ni tacksamhet är Han tillfredsställd för er skull.”3

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade i Qudsî-hadîthen:

”Mina slavar! Om era första och era sista, era människor och era djinner, hade haft den frommaste mannens hjärta skulle det inte utökat något i Mitt herravälde. Och om era första och era sista, era människor och era djinner, hade haft den syndigaste mannens hjärta skulle det inte minskat något i Mitt herravälde.”

Mot slutet av denna väldiga hadîth säger Han (tabârak wa ta´âlâ):

”Mina slavar! Det handlar enbart om era handlingar som Jag förvarar åt er och sedermera avlönar er utefter dem. Den som hittar gott skall lova Allâh och den som hittar något annat har bara sig själv att skylla.”4

Allâh (ta´âlâ) säger som sagt:

مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ

”Jag begär ingen försörjning och ingen föda av dem.”

Hans syfte är inte att de skall berika eller stärka Honom, ty Han har bara skapat dem för att de skall dyrka Honom, något de som bekant själva vinner på. Denna vers klarlägger alltså att Tawhîd betyder dyrkelse av Allâh och inte, som de vilsna säger, Allâhs herravälde. Tawhîd innebär att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) allena dyrkas.

151:57

214:8

339:7

4Muslim (6572) och Ahmad (21420).