13. Vad är domen för att stryka på sandaler och läderstrumpor?

Fråga 13: Vad är domen för att stryka på sandaler och läderstrumpor?

Svar: Det är inte tillåtet att stryka på sandaler. Det är ett måste att ta av sandalerna och tvätta fötterna.

Vad beträffar läderstrumporna som täcker fötterna, så är det tillåtet att stryka på dem oavsett om de är av läder, bomull, ull eller något annat. Villkoret är att de är tillåtna att brukas. Men om de är förbjudna, såsom sidenstrumpor för män, så är det förbjudet att stryka på dem eftersom de är förbjudna för honom. Om strumporna är tillåtna så är även strykningen på dem tillåten förutsatt att de togs på i ett rent tillstånd och att den sker inom tidsfristen. Tidsfristen varar ett dygn för den boende och tre dygn för den resande. Den börjar från och med den första strykningen efter bruten tvagning. Den upphör efter tjugofyra timmar för den boende och sjuttiotvå timmar för den resande.