13. Upplyfta händer i samband med Takbîr

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunde ta upp händerna tillsammans med Takbîr1, efter Takbîr2 och före Takbîr3.

Han lyfte på händerna med utsträckta fingrar (utan att sära på dem eller föra ihop dem)4.

Han lyfte på händerna i höjd med axlarna5 och det kunde hända att han lyfte upp dem i höjd med öronsnibbarna6.

1al-Bukhârî och an-Nasâ’î.

2al-Bukhârî och an-Nasâ’î.

3al-Bukhârî och Abû Dâwûd.

4Abû Dâwûd, Ibn Khuzaymah (1/62-64), Tammâm och al-Hâkim som sade att den är autentisk och adh-Dhahabî höll med.

5al-Bukhârî och an-Nasâ’î.

6al-Bukhârî och Abû Dâwûd.