13. Två Raka´ât efter Witr

[19] Därefter är det tillåtet att be två Raka´ât. Handlingen har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1 som rentav befallde sitt samfund att be dem och sade:

”Denna resa är svår och besvärlig. Efter Witr skall ni be två Raka´ât. Antingen vaknar ni eller också belönas ni för dem.”2

[20] Däri är det Sunnah att läsa kapitlen ”az-Zalzalah” och ”al-Kâfirûn”.”3

1 Rapporterad av Muslim och andra. Se ”Salât-ut-Tarâwîh”, sid. 108-109.

2 Rapporterad av Ibn Khuzaymah i hans ”as-Sahîh”, ad-Dârimî och andra. Den nämns i ”as-Sahîhah”.

Under en lång tid förhöll jag mig passivt till dessa två Raka´ât. Men när jag fick syn på denna ädla och profetiska order verkställde jag den snabbt. Därmed visste jag att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Låt er sista bön på natten vara Witr” antydde valfrihet och inte plikt. Samma åsikt delar Ibn Nasr (130).

3 Rapporterad av Ibn Khuzaymah (1104) och (1105) via ´Â’ishah och Anas (radhiya Allâhu ´anhumâ) med två berättarkedjor som stärker varandra. Se ”Sifat-us-Salâh”, sid. 124.