13 – Synder är de tidigare samfundens arv

Alla synder är de tidiga och av Allâh utrotade samfundens arv. Homosexualitet är arvet från Lûts folk. Att ta mer betalt och ge mindre tillbaka är arvet från Shu´aybs folk. Arrogans och fördärv på jorden är arvet från faraos folk. Stolthet och tyranni är arvet från Hûds folk. Syndaren klär sig med andra ord i vissa av dessa samfunds kläder och de var Allâhs fiender. ´Abdullâh bin Ahmad rapporterade i sin faders bok ”az-Zuhd” via Mâlik bin Dînâr som sade:

”Allâh uppenbarade för en av Sina israeliska profeter: ”Säg till ditt folk att de inte går in till Mina fiender, att de inte klär sig i Mina fienders kläder, att de inte rider Mina fienders riddjur och att de inte äter Mina fienders mat. Om de gör det, blir även de Mina fiender såsom de är Mina fiender.”