13. Qur’ânen enligt Ahl-us-Sunnah

Enligt Ahl-us-Sunnah är Qur’ânen Allâhs tal som Han har talat. Det finns många bevis för att Allâh talar och ropar. På Domedagen ropar Allâh på de troende och de otrogna:

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ

”Den Dag då Han skall ropa på dem: ”Var är [nu] Mina medgudar?” – kommer de att svara: ”Vi måste erkänna att ingen av oss kan vittna [att de finns].”

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

”Det hände sig att hans Herre ropade till honom i den heliga dalen Tuwâ.”

Allâh har berättat för oss i många Qur’ân-verser att Han har haft ett intimt samtal med honom samt ropat på honom. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

”Men Allâh säger sanningen och Han leder till [den raka] vägen.”1

Qur’ânen förklarar uttryckligt att Allâh säger och talar och att Han har talat denna Qur’ân som är en uppenbarelse från Honom:

تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

”Nej, den uppenbaras av en Allvis som allt lov och pris tillkommer.”2

Det här talet kommer ursprungligen från Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Han har uppenbarat det för Djibrîl och Djibrîl har förkunnat det till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam). Ahl-ul-Ahwâ’ är alltså besatta av villfarelser och motsägelser som kolliderar med Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har väglett Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah till sanningen och riktigheten i alla dessa frågor som det råder delade åsikter om. Ty de håller fast vid sin Herres skrift och sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De anser alltså att Allâhs tal är sant och att Han säger endast sanningen, att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal är sant och att han säger endast sanningen. Vad skall då sägas om den som anser att Qur’ânen inte är Allâhs tal och att det är skapat?

133:4

241:42