13. Profeten på tronen

Till det han skall få i nästa liv hör Den berömvärda positionen som ingen människa kommer att kunna närma sig. Abû Bakr Ahmad bin Abî Khaythamah återberättade med sin berättarkedja från Mudjâhid som sade om Hans ord:

عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en berömvärd plats.”1

”Han kommer att sätta honom på tronen.”2

Abû Bakr bin Abî Shaybah och ´Uthmân bin Abî Shaybah rapporterade med sina respektive berättarkedjor från Mudjâhid som sade om samma vers:

”Han kommer att sätta honom på tronen.”

Det samma rapporterade ´Abdullâh bin Ahmad med sin berättarkedja från Mudjâhid. Dessutom rapporterade Ishâq bin Râhûyah från Ibn Fudhayl från Layth från Mudjâhid som sade om samma vers:

”Han kommer att sätta honom med Sig på tronen.”

Ibn ´Umayr sade:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal bli frågad om Mudjâhids utsago varvid han sade: ”De lärde har godtagit den och vi framför den ordagrant.”

Ibn-ul-Hârith sade:

”Ja, Muhammad kommer att sättas på tronen.”

´Abdullâh bin Ahmad sade:

”Jag fördömer varenda en som avvisar denna hadîth.”

Ibn ´Abbâs sade om samma vers:

”Han kommer att sätta honom på tronen.”

Dessa rapporteringar har rapporterats av vår Shaykh Abû Bakr al-Marwazî som författade en stor bok i sakfrågan. Likaså underrättade min fader från honom med sin berättarkedja från Ibn ´Umar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om samma vers:

”Han kommer att sätta honom med Sig på stolen.”

Tillika med en berättarkedja från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

”Jag frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Den berömvärda positionen. Han sade: ”Min Herre har lovat mig att jag skall sitta på tronen.”

Tillika med en berättarkedja från Ibn ´Umar som sade:

”´Umar bin al-Khattâb sade till mig: ”Jag frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om vad hans Herre har lovat honom. Då sade han: ”Han har lovat mig Den berömvärda positionen som innebär att sitta på tronen.”

Dessutom tillkommer honom Dammen på Domedagen.

117:79

2Târîkh Ibn Abî Khaythamah.