13. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

64 – Muhammad bin al-´Abbâs bin Muhammad berättade för oss: Muhammad bin Abî Bakr al-Wâsitî underrättade oss: Muhammad bin ´Abdillâh al-Maqdisî underrättade oss: Mâlik bin Sa´îd underrättade oss: al-A´mash underrättade oss, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd samt från Abû Ishâq, från al-Agharr, från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd, samt från Habîb bin Abî Thâbit, från al-Agharr, från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (´azza wa djall) sinkar till dess att midnatt passerar. Därefter stiger Han ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen eller till dess att Han stiger upp: ”Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Finns det någon som åkallar så att han må besvaras? Finns det någon som ångrar sig så att Jag må tillge honom?”