13. Kvinnan måste täcka sina fötter utomhus

4 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen kommer Allâh inte att titta på personen som släpade på sina kläder utav högfärdighet.” Umm Salamah: ”Hur skall kvinnorna göra med sina släp?” Han sade: ”De får låta dem vara en tvärhand långa.” Hon sade: ”Då kommer deras fötter att synas.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”De får låta dem vara en aln långa och inte mer.”1

Hadîthen bevisar att kvinnan måste täcka sina fötter, vilket var allmänt känt för följeslagarnas kvinnor (radhiya Allâhu ´anhum). Fötterna är tvivelsutan mindre prövande än ansiktet och händerna. En anmärkning på det mindre är i sig en anmärkning på det större. Den visa Sharî´ah kan inte ålägga att en mindre prövning täcks alltmedan den tillåter att en större prövning blottas. Det är en omöjlig paradox i förhållande till Allâhs vishet och föreskrift.

1at-Tirmidhî (1731) och an-Nasâ’î (5338).