13. Hur skall man tro på profeterna på ett detaljerat sätt?

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Den trettonde frågan: Hur skall man tro på profeterna på ett detaljerat sätt?

Svar: Vi är ålagda att tro på alla profeter och sändebud vilkas profetskap och budskap har bekräftats. Denna tro skall vara allmän och detaljerad.

Vi tror på att Allâh har valt ut dem med Sin uppenbarelse och sändning.

Han har låtit dem vara medlare mellan Sig och Sin skapelse för att förkunna Hans religion och föreskrift.

Han har stött dem med budskap som bevisar att de talar sanning och att deras budskap är korrekt.

De är de fullkomligaste skapelserna när det kommer till kunskap, handling, sanningsenlighet, fromhet och karaktär.

Allâh har särskilt dem med gåvor som de är ensamma om och Han har rentvått dem från alla ofina karaktärer.

De är felfria inom allt som de förkunnar från Allâh.

Det enda som tar plats i deras underrättningar och förkunnelser är sanning och korrekt.

Det är obligatoriskt att tro på dem alla och på allt som de har fått från Allâh. Det är dessutom obligatoriskt att älska dem, respektera dem och högakta dem.

Vi tror på att vi är ålagda att tillämpa dessa frågor gentemot vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på det fullkomligaste sättet.

Det är obligatoriskt att ha kunskap om honom och det som han har förkunnat helt och fullt, så gott man kan. Det är likaså obligatoriskt att tro på det, hålla sig till det och lyda honom inom allt som han har underrättat, påbjudit och förbjudit.

Han är den siste profeten. Det finns ingen profet efter honom. Hans föreskrift har avskaffat alla andra föreskrifter och den gäller fram till Domedagen.

Slavens tro på honom är inte fullbordad förrän han vet att allt som han har förkunnat är sanning.

Det är omöjligt att ett intellektuellt, materiellt eller något annat bevis motstrider det som han har förkunnat. Faktum är att både det sunda intellektet och den materiella verkligheten bekräftar att sändebudet är sanningsenligt och att han har talat sanning.

FÖRKLARING

Det betyder att vi är ålagda att tro på alla profeter och sändebud som har nämnts av Allâh (´azza wa djall). Vi måste tro på dem och deras namn och känna deras status. Exempel på dem är sändebuden som var fasta i sina föresatser: Nûh, Ibrâhîm, Mûsâ, ´Îsâ och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi tror på att de är de bästa sändebuden och de bästa av de fem är de två förtrogna Ibrâhîm och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam).

Vi tror även på sändebuden Hûd, Sâlih, Shu´ayb, Lût, Ayyûb, Yahyâ, Zakariyyâ, Ismâ´îl, Ishâq och Ya´qûb. De var sändebud som förmedlade Allâhs budskap. Vad beträffar dem som inte nämns, så tror vi på dem allmänt. Ahmad rapporterade via Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

Allâhs sändebud! Hur många profeter har levt?” Han svarade: ”124.000 varav 315 sändebud. Ett stort antal.”1

I Ibn Hibbâns ”as-Sahîh” står det:

Allâhs sändebud! Hur många profeter har funnits?” Han svarade: ”120.000.” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Hur många av dem var sändebud?” Han svarade: ”313. Ett stort antal.”2

Vi tror på att det finns sändebud som vi inte har hört talas om och på sändebud som vi har hört talas om. Vi tror på dem allesammans. De som har nämnts vid namn tror på vid namn och de som inte har nämnts vid namn tror vi på generellt. Allâh sade till Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ

Vi har sänt ut sändebud före dig; om några av dem har Vi berättat för dig och om andra har Vi inte berättat för dig.”3

Vi tror på att Allâh har särskilt dem med Sin vägledning och Sitt budskap:

اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

Men Allâh vet åt vem Han anförtror Sina budskap.”4

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ

De som Vi har sänt före dig var ingenting annat än män för vilka Vi uppenbarade.”5

Vi tror även på att Allâh har låtit dem vara medlare mellan Honom och Hans skapelser. De förmedlade Hans religion och föreskrift till dem. Han stödde dem med tecken som bevisade deras trovärdighet och sanna budskap. Han såg till att elden som Ibrâhîm kastades i var kall och skonsam. Han gav Mûsâ staven och handen. Han gav Sâlih kamelhonan. Han lät ´Îsâ återuppliva de döda med Hans tillåtelse och forma något liknande en fågel i lera och andas på den för att den med Hans tillåtelse skulle bli en fågel.

Det finns sändebud som vi saknar kunskap om. Dock måste vi tro på att Allâh har begåvat varje sändebud med mirakel för att intyga hans budskap. Sändebuden är de mest kompletta skapelserna sett till kunskap och handling. De är de mest trovärdiga människorna. Deras hjärtan är frommast och deras karaktärer är fullkomligast. Allâh har begåvat dem med dygder som ingen annan kan mäta sig med. Han har rentvått dem från alla nedriga drag. De är felfria inom allt som de förkunnar från Allâh.

Är profeterna felfria från och med deras barndom eller börjar deras felfrihet först när de sänds? De är dock felfria inom det som de förkunnar från Allâh.

Vi tror på att de säger och förmedlar ingenting annat än sanning. Allâh (´azza wa djall) berättade för Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

Vi har aldrig sänt ett sändebud eller en profet före dig utan att Djävulen försökt att misstänkliggöra hans avsikter. Men Allâh korsar Djävulens planer och ger Sina budskap fasthet och klarhet. – Allâh är allvetande, vis. Han låter Djävulens försök bli en prövning för hjärtan, sjuka av tvivel, och hjärtan som hårdnat till stenar, ja, orättfärdiga människor som har drivit sitt motstånd till det yttersta.”6

När Satan försöker smussla in något i sändebudens hörsel raderar Han (´azza wa djall) det, för ut det och stadgar sanningen.

Också är det obligatoriskt att tro på alla profeter och allt som de har förmedlat från Allâh, älska dem, respektera dem och högakta dem. Vi tror också på att vi är särskilt ålagda att förhålla oss så till vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om vi är ålagda att älska alla sändebud, så är vi än mer ålagda att älska honom (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) mer än alla andra människor. ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag svär vid Allâh att jag älskar dig mer än allting annat frånsett mig själv.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är, inte förrän du älskar mig mer än dig själv.” Då sade ´Umar (radhiya Allâhu ´anh): ”Numer älskar jag dig mer än mig själv.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Nu, ´Umar.”7

Det är obligatoriskt att ha kunskap om honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hela hans budskap så gott man kan, tro på det, efterleva det och lyda honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inom allting, bekräfta honom, uppfylla hans påbud och undvika hans förbud. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ

”Om Vi sänder ett sändebud är det för att han med Allâhs tillstånd skall göra sig åtlydd.”8

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

Ett sändebud har nu kommit till er, [en man] ur era [egna] led. [Tanken] att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek.”9

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

De som följer sändebudet, den olärde profeten, som de kan finna omnämnd i sina egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet; och han skall anbefalla dem det som är rätt och förbjuda dem det som är orätt och förklara tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt och befria dem från deras bördor och lösa dem från de bojor som har bundit dem. De som tror på honom och ärar honom och stöder honom och låter sig ledas av det ljus som åtföljer honom – dem skall det gå väl i händer.”10

Vi tror på att han är den siste profeten som inte efterträds av någon profet. Hans föreskrift har avskaffat alla tidigare föreskrifter och kvarstår fram till Domedagen. Tron på honom är inte fulländad förrän slaven vet att allt som han har förkunnat är sanning. Han (ta´âlâ) sade:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئًا وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

”Därefter har Vi visat dig en väg till religionen; följ därför denna väg och fäst dig inte vid de okunnigas önskningar. De kan inte skydda dig mot Allâh; de orättfärdiga beskyddar varandra, men Allâh är de gudfruktigas Beskyddare.”11

Det är omöjligt att ett logiskt, materiellt eller något annat slags bevis går emot hans föreskrift som är den sanna vägen. Det materiella intygar sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trovärdighet och sanningsenlighet. Till och med själva föreskriften i sig intygar hans sanningsenlighet och sanna budskap. Det intygas av hans profetior som erövringarna, Khawâridj som läser Qur’ânen utan förståelse och elden i Hidjâz som lyste upp Levanten. Den elden uppstod i utkanten av Madînah 656. Likaså hans profetior om att hans samfund skall följa de föregående samfunden och att långa sträckor skall korsas på kort tid, vilket uppenbarligen händer idag. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Stunden kommer inte att infalla förrän tiden går snabbt. Ett år kommer att vara som en månad, en månad som en vecka, en vecka som en dag, en dag som tiden som tar för ett palmblad att brinna upp.”12

Han profetior har gått i uppfyllelse. Den som säger något annat är en vilsen lögnare och påminner om dem som sade:

اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

”Allâh! Om detta är Din sanning, låt då stenar regna över oss från himlen eller ett svårt lidande drabba oss!”13

Så väldig hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) undervisning och dyrkan som han lärde sitt samfund är! Det är en tydlig sanning, ett skinande ljus och en rak vag:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

”Detta är Min raka väg; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!”14

1Ahmad (5/265). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Mishkâh” (5737).

2Ibn Hibbân (361).

340:78

46:124

521:7

622:52-53

7al-Bukhârî (6632).

84:64

99:128

107:157

1145:18-19

12Ahmad (2/537) och Ibn Hibbân (6842). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Mishkât” (5448).

138:32

146:153