13. Hur gammal var profeten när han blev profet och vem sändes han till?

Fråga 13: Hur gammal var han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han blev profet? Vem sändes han till?

Svar: Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var fyrtio år när Allâh (ta´âlâ) sände honom till hela mänskligheten för att framföra glada budskap och varna.