13. Hedningarna erkände Allâhs herravälde

Författaren nämnde också:

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

”Säg: ”Vem tillhör jorden och det som finns på den, om ni verkligen vet?” De kommer att svara: ”Allâh.” Säg: ”Skall ni då inte tänka över?” Säg: ”Vem är Herren över de sju himlarna och den väldiga tronens Herre?” De kommer att säga: ”Allâh.” Säg: ”Skall ni då inte frukta?” Säg: ”Vem är det som har allt herravälde i Sin Hand, som beskyddar och som ingen kan beskydda, om ni vet det?” De kommer att svara: ”Allâh.” Säg: ”Hur har ni då kunnat bli förvillade?”1

Han uppmanar oss också att läsa den versen. Dessa verser bevisar att avgudadyrkarna som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till bekräftade Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. De bekräftade att jorden och det som finns på den tillhör endast Allâh. De medgav att det är Han som har skapat himlarna och jorden och att Han är den väldiga tronens Herre. De erkände att Han har allt herravälde i Sin hand. De bekräftade att Han beskyddar utan att beskyddas. Allt detta fordrar att de dyrkar enbart Honom. Därför avvisades de med en fråga i slutet av varje vers.

För övrigt finns det många verser som bevisar att avgudadyrkarna som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till bekräftade Tawhîd-ur-Rubûbiyyah.

123:84-89