13. Hadîth ”Vem har fått reda på en röd kamel?”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (292)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/237)

292 – Buraydah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En man efterlyste i moskén och sade: ”Vem har fått reda på en röd kamel?” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Må du inte finna. Moskéerna är bara byggda för deras ändamål.”1

Rapporterad av Muslim, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah.

1Autentisk.