13. Hadîth ”Det finns inte en slav som tvår sig korrekt…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (188)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/194)

188 – Tha´labah bin ´Abbâd återberättade sin fader (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

Jag vet inte hur många gånger jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berätta för mig: ”Det finns inte en slav som tvår sig korrekt och tvättar sitt ansikte så att vattnet rinner nedför hans haka, därefter sina armar så att vattnet rinner nedför hans armbågar, därefter sina fötter så att vattnet rinner nedför hans fotknölar och sedan går upp för att be, utan att han förlåts för sina tidigare synder.”1

Rapporterad av at-Tabârânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” med en mjuk berättarkedja.

1Autentisk via andra.