13. Hadîth ”Det bästa en man kan lämna efter sig är…”

79 – Abû Qatâdah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det bästa en man kan lämna efter sig är tre saker: ett rättfärdigt barn som ber för honom, en pågående välgörenhet som han belönas för och en kunskap som efterlevs efter honom.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah med en autentisk berättarkedja.

1Autentisk.