13. Hadîth ”Den som fastar en dag på Allâhs väg, dikar Allâh undan…”

990 – Abûd-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som fastar en dag på Allâhs väg, dikar Allâh undan från Elden likt avståndet mellan himmel och jord.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat” och ”as-Saghîr” med en god berättarkedja.

1God via andra.