13. Hadîth ”Den som ber under Ödets natt med tro och hopp…”

1104 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som ber under Ödets natt med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Den som fastar Ramadhân med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”1

Hos Muslim står det:

Den som lyckas vara uppe och dyrka på Ödets natt – jag har för mig att han sade ”med hopp och tro” – kommer att få sina tidigare synder förlåtna.

1Autentisk.