13. Endast det Allâh vill sker

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

8 – Endast det Han vill sker.

FÖRKLARING

Detta bekräftar ödet och Allâhs vilja. Inget i Hans herravälde och skapelse sker utan att Han (subhânahu wa ta´âlâ) vill att det sker med Sin universella vilja:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

”Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”1

Allt gott och ont sker till följd av Allâhs universella vilja. Ingenting undkommer den. Det avvisar Qadariyyah som dementerar ödet. De påstår att slaven själv skapar sina handlingar. På så sätt beskyller de Allâh för oförmåga eftersom det innebär att saker sker utom Hans (subhânah) vilja. Det är en nedsatt beskrivning av Honom. Faktum är att allt gott och ont som sker i universum sker enligt Hans vilja. Han skapar godhet utav vishet och Han skapar ondska utav vishet. Utifrån Hans skapandes perspektiv är det onda inte ont, ty det är skapat för ett väldigt motiv. Motivet är prövning och test som filtrerar det vidriga från det ljuvliga. Därefter avlönas var och en för sina goda och dåliga handlingar. Han (subhânahu wa ta´âlâ) skapar nämligen allting med visdom. Han skapar ingenting meningslöst.

136:82