13 – En rolig historia med Shaykh Bakr Abû Zayd

Denna rubrik, och likaså rubriken ”Sayyid Qutb yaqûl bi Khalq-il-Qur’ân”1, har en märklig och rolig historia som utspelade sig när jag träffade Shaykh Bakr i al-Madînah tillsammans med min son Ahmad och jag tror att han hade sin äldste son med sig. Vi började tala om den här rubriken och boken. Shaykhen hävdade att jag hade behandlat Sayyid Qutb orättvist. Under diskussionen erkände han dock att han endast hade läst en del av den. Då kom jag med förslaget att vi skulle läsa resten av kapitlet i vilket jag nämnde två exempel på hur Sayyid Qutb låter människan stifta lagar. Han hade inte läst dessa två exempel. De lyder på följande sätt:

”Ingen skada är skedd i fall man stiftar en internationell lag som avskaffar slaveriet.”

Detta säger Sayyid flera gånger i ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”.

Det andra exemplet är hans extrema socialism:

”Landet har rätt till att beslagta alla egendomar och rikedomar för att fördela dem på nytt. Detta gäller även om dessa egendomar har etablerats och vuxit på ett sätt som erkänns av islam.”

Han vägrade att läsa dessa två kapitel och utav ilska för Sayyid Qutb ville han att boken skulle stoppas. Han brydde sig inte alls om att Sayyid Qutb hade missbrukat Allâhs, islams, följeslagarnas och samfundets rättigheter. När jag såg denna tvetydiga och skrämmande inställning, sade jag till honom:

”Du har den högsta positionen inom domstolen. Får du döma min bok på detta vis efter att endast ha läst två bitar ur två kapitel?”

Han började skratta och kunde inte svara. Istället fortsatte han med sin falska dom.

1 Sayyid Qutb säger att Qur’ânen är skapad.