13. En påminnelse till Ibn Lâdin

Mot slutet av det här svaret påminner jag Ibn Lâdin och de med honom omnämnda personerna om att avlöningens värld kommer efter handlingens värld. Låt dem avstå från att fortsätta bekämpa islams värderingar i islams namn. Det skall de göra, om de nu vill, genom att be den saudiska regeringen att gå med på att de återvänder till landet och acceptera domarna som de föreskrivna domstolarna kommer att ge dem, till deras fördel eller nackdel, och godta dem, behagas av dem och underkasta sig dem om det så innebär att de skall halshuggas efter en ärlig ånger. Straffet i det här livet är trots allt mildare än straffet i nästa liv. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som gör något av det och straffas för det får sin bot däri.”1

Om de inte gör på det viset skall de veta att Allâh låter den orättvise vara till dess att Han straffar honom. Och när Han väl gör det finns ingen utväg. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh låter den orättvise vara, men när Han väl straffar honom undkommer han inte Honom.”

Därefter läste Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp:

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

”Sådana straffdomar avkunnar din Herre när Han straffar folk som har sjunkit djupt i synd. Hans straff är plågsamt och utkrävs med obeveklig stränghet.”23

1al-Bukhârî (6402) och Muslim (1708).

211:102

3al-Bukhârî (4409).