13. En fruktlös Da´wah som bara vill samla människor

Jag vill påminna mina bröder och systrar som läser denna artikel och likaså alla andra muslimer om att sett till mitt vita hår och min höga ålder har jag levt samtidigt som al-Ikhwân al-Muslimûns grundare Hasan al-Bannâ. Han kallade alla islamiska grupper och sekter till en enighet samtidigt som var och en skulle hålla fast vid att vara Sûfî, Shî´î, Mu´tazilî, Sunnî…

Flera av Ahl-us-Sunnah rådde honom och framför allt Shaykh Muhammad Hâmid al-Faqî (rahimahullâh), grundaren till Ansâr-us-Sunnah. Hasan al-Bannâ besökte honom i hans hem. Shaykh Muhammad Hâmid berättade för honom att denna samling går inte att uppnå om den inte sker utmed Tawhîds troslära som följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) höll fast vid. Detta sade han på grund av det stora avståndet mellan de olika sekternas fundament.

Dock har denna Da´wah som bara är ute efter att samla ihop folk inte fått ut något positivt alls.