13. Elfte beviset från Sunnah för Allâhs händer

12 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Välgörenheten hamnar i Allâhs (´azza wa djall) hand innan den hamnar i tiggarens hand.”1

Den är autentisk.

1al-Harawî i ”Dalâ’il-ut-Tawhîd” (27) och al-Bazzâr i ”Kashf-ul-Astâr” (931). al-Haythamî sade:

”Dess återberättare är pålitliga.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (3/72))